Růženec 24 hodin

„Dívám se na vás, bratři a sestry všech stavů. Na vás, křesťanské rodiny, na vás, osoby nemocné a v pokročilém stavu, na vás mladí: vezměte znovu s důvěrou do rukou růženec a objevte ho v novém světle Písma svatého v harmonii s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž by tato moje výzva nezapadla nevyslyšena do zapomenutí!"

sv. Jan Pavel II. ( Rosarium Virginis Mariae; 2002. str.39.)

Tato slova papeže, kterého mnozí z nás osobně zakusili a vzpomínku na něj nesou stále ve svém srdci, nás motivují k adekvátní odpovědi. Tím vhodným časem nám může být právě měsíc říjen, ve kterém již tradičně věnujeme pozornost Matce Boží, Královně posvátného růžence. Je to Ona, která se v Lurdech v roce 1858 zjevila sv. Bernadettě s růžencem v rukou, a je to také Ona, která nás při zjeveních ve Fatimě v roce 1917 vyzvala k jeho časté modlitbě. Na tuto výzvu naší Milé Matky chceme reagovat i v letošním roce, a to čtyřiadvacetihodinovou modlitbou posvátného růžence, která je jednou z možných odpovědí. Přijměte pozvání k účasti na ni i vy a přidejte se k nám.

Rezervace

Přijměte pozvání k účasti i vy a přidejte se k nám. Vždyť modlitba svatého růžence si zasluhuje nejen úctu, ale i aktivní účast a aktivní zapojení se. Čtyřiadvacetihodinová modlitba posvátného růžence bude zahájena ve čtvrtek 11. 10. 2018 v 19:00 hodin biskupem Antonínem Baslerem a převorem kláštera bratří dominikánů P. Antonínem Krasuckim, v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů) a slavnostně zakončena bude v pátek 12. 10. 2018 mší svatou.

Pro ty z vás, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu přílišné vzdálenosti vašeho bydliště od místa konání této modlitby nemůžete být fyzicky přítomni, nabízíme možnost zůstat s námi spojeni v čase čtyřiadvacetihodinové modlitby svatého růžence prostřednictvím tzv. duchovního mostu. K takovéto podobě své účasti se neregistrujte prostřednictvím rezervace, ale napište nám zprávu skrze kolonku kontakt, na základě čehož vám bude organizátory zpětně potvrzena vaše registrace v této podobě.

Jestliže jste se rozhodli zapojit se do této modlitby a chcete si nyní zarezervovat konkrétní čas, pak připomínáme, že se předpokládá vaše osobní fyzická přítomnost na místě konání, kterým je klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci.

Minulý ročník - rok 2017

Fotogalerie: Růženec 24 hodin, 12.-13. října 2017

Od chvíle, kdy skončila v klášterním kostele bratří dominikánů modlitba: Růženec 24 hodin, uběhl již nejeden den. Mnozí z nás však mají ještě doposud onu atmosféru modlitby v srdci i radost z toho, že okolnosti nám dovolili mít na tomto díle podíl. Rád bych každému z vás za tuto vaši službu i projevenou dobrou vůli k modlitbě růžence, upřímně poděkoval.

Kéž Boží požehnání spočine na Vás i každém, kterého nesete v srdci.

S přáním dobra a pokoje

P. Jindřich Poláček, OP a členové organizačního týmu Růženec 24 hodin

Kontakt

  • Adresa

    Klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
    Slovenská 14
    Olomouc
  • E-mail

    ruzenec24.op@seznam.cz