Růženec 24 hodin

„Dívám se na vás, bratři a sestry všech stavů. Na vás, křesťanské rodiny, na vás, osoby nemocné a v pokročilém stavu, na vás mladí: vezměte znovu s důvěrou do rukou růženec a objevte ho v novém světle Písma svatého v harmonii s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž by tato moje výzva nezapadla nevyslyšena do zapomenutí!"

sv. Jan Pavel II. (Rosarium Virginis Mariae; 2002. str.39.)

Tato slova papeže, kterého mnozí z nás osobně zakusili a vzpomínku na něj nesou stále ve svém srdci, nás motivují k adekvátní odpovědi. Tím vhodným časem nám může být právě měsíc říjen, ve kterém již tradičně věnujeme pozornost Matce Boží, Královně posvátného růžence. Je to Ona, která se v Lurdech v roce 1858 zjevila sv. Bernadettě s růžencem v rukou, a je to také Ona, která nás při zjeveních ve Fatimě v roce 1917 vyzvala k jeho časté modlitbě. Na tuto výzvu naší Milé Matky chceme reagovat i v letošním roce, a to čtyřiadvacetihodinovou modlitbou posvátného růžence, která je jednou z možných odpovědí. Přijměte pozvání k účasti na ni i vy a přidejte se k nám.

Rezervace

„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno, když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé přímluvě vaší nebeské Matky.“

Milí bratři a sestry, ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi Stefanu Gobbimu, prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči (lat. locutio interna), můžeme být těmito slovy povzbuzeni a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes. Chceme tedy uposlechnout této výzvy a připojit se modlitbou k přímluvné modlitbě naší nebeské Matky. Jednou z možných cest, jak se do této výzvy zapojit, je stát se součástí Modlitby růžence 24 hodin. Tato celodenní a celonoční modlitba bude již popáté zahájena ve středu 6. října 2021 v 18:00 hodin mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů). Hlavním celebrantem bude Mons. Antonín Basler. Slavnostně zakončena pak bude ve čtvrtek 7. 10. 2021 mší svatou opět v 18:00 hodin v den svátku Panny Marie Růžencové, kterou bude sloužit jako hlavní celebrant provinciál České dominikánské provincie Lukáš Jan Fošum.

Hlavním úmyslem celé letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby posvátného růžence budou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich posvěcení, a za  nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat svůj vlastní úmysl.

Přijďte tedy mezi nás, podpořte nás v této snaze, zapojte se v modlitbě i Vy. Touto cestou každého z Vás srdečně zveme. Přijměte pozvání, ať už jste z jakékoliv farnosti kteréhokoliv děkanátu či diecéze.

Pro ty z vás, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být při této modlitbě fyzicky přítomni, nabízíme možnost být s námi spojeni duchovně. V takovém případě účasti se neregistrujte prostřednictvím rezervace na webových stránkách, ale pouze se k nám svou modlitbou v některou hodinu připojte. Jestliže jste se ale rozhodli aktivně se zapojit do této modlitby a chcete si nyní rezervovat konkrétní čas, pak připomínáme, že se předpokládá Vaše osobní fyzická přítomnost na místě konání, kterým je klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci.

Minulý ročník - rok 2019

Fotogalerie: Růženec 24 hodin, 11.-12. října 2019

Rok 2018

Fotogalerie: Růženec 24 hodin, 11.-12. října 2018

Milí,
ohlížíme se za časem milosti, který nám byl při modlitbě Růženec 24 hodin v roce 2018 dopřán, a rádi bychom poděkovali každému z Vás, kteří jste se na této modlitbě jakýmkoliv způsobem podíleli. Současně bychom Vás rádi přizvali k nové iniciativě, která se tvoří kolem dominikánského kláštera v Olomouci a která na tuto čtyřiadvacetihodinovou modlitbu posvátného růžence plynule navazuje. Jedná se o tzv. FATIMSKÉ VEČERY. Jde o pravidelná setkávání s Matkou Boží v klášterním kostele olomouckých dominikánů vždy třináctého dne v měsíci v 17 hodin.

Program začíná krátkou promluvou jednoho z bratří dominikánů na růžencové téma, jejímž cílem je prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence, jakož i formace jejího ryzího prožívání. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i podle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován“ (Lumen Gentium, 6).

Po katechezi následuje společná modlitba posvátného růžence s možností navázat na ni večerní mši svatou v 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Rok 2017

Fotogalerie: Růženec 24 hodin, 12.-13. října 2017

Od chvíle, kdy skončila v klášterním kostele bratří dominikánů modlitba: Růženec 24 hodin, uběhl již nejeden den. Mnozí z nás však mají ještě doposud onu atmosféru modlitby v srdci i radost z toho, že okolnosti nám dovolili mít na tomto díle podíl. Rád bych každému z vás za tuto vaši službu i projevenou dobrou vůli k modlitbě růžence, upřímně poděkoval.

Kéž Boží požehnání spočine na Vás i každém, kterého nesete v srdci.

S přáním dobra a pokoje

P. Jindřich Poláček, OP a členové organizačního týmu Růženec 24 hodin

Kontakt

  • Adresa

    Klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
    Slovenská 14
    Olomouc
  • E-mail

    ruzenec24.op@seznam.cz